Наш навчальний заклад
Перший раз у перший клас. На допомогу батькам

 

Батьки, чи готові ви до школи? 

B дошкільному дитинстві відбувається інтенсивний розвиток усіх пізнавальних психічних процесів, які в подальшому виступають першоосновою готовності дитини до школи, і найбільша роль у цей період B розвитку та становленні дитини належить батькам. Саме вони мають забезпечити своєму малюку найбільш сприятливі умови для розвитку і серйозно «працювати» B цьому напрямку, якомога частіше спілкую­чись з дитиною. Чим раніше починається така взаємодія батьків з дітьми, тим краще, але хочемо зазначити: ніколи не пізно почати таку батьківську роботу».

 

 

Щодо питання підготовки дітей до навчання Можна виділити один з його аспектів: «Як можуть батьки допомогти дитині в підготовці до школи?»
Окреслимо кілька конкретних порад, які хоча й не охоплять цього багатогранного питання, але все ж таки допоможуть дорослим.

 

 

Для дитини Ви - зразок мовлення, адже діти вчаться мови, на­слідуючи, слухаючи, спостерігаючи. Ваша дитина обов'язково буде говорити так, як Ви.
Дитина успішніше засвоює мову в той момент, коли дорослі слу­хають її, спілкуються з нею, розмовляють.
Виявляйте готовність слухати.
Якщо роль слухача Вас втомлює, якщо Ви поспішаєте, не забувайте: терпіння, виявлене Вами в дошкільний період, суттєво полегшить ваші проблеми в майбутньому.

 

 

Приділяйте дитині якомога більше часу. Саме в дошкільні роки закладаються основи впевненості в собі та успішного мовного спілку­вання поза сім'єю. Від ступеня раннього мовного розвитку залежатиме подальший процес росту дитини B школі.
He забувайте, що мова та мовлення краще розвиваються в атмос­фері спокою, безпеки та любові.
У кожної дитини свій темперамент, свої потреби, інтереси, сим­патії та антипатії.
Поважайте її неповторність.

 

 

Ставте для себе та для дитини реальні цілі. Ведіть і спрямовуйте її, але не підштовхуйте.
Забезпечуйте дитині широкі можливості користування кожним із 5 відчуттів: вона повинна бачити, слухати, торкати руками, куштувати на смак і відчувати різноманітні елементи навколишнього світу.
Допомагайте дитині розвивати дрібну моторику м'язів руки, аби їй було легше опановувати письмо. Для цього необхідно багато виріза­ти, малювати, зафарбовувати, будувати, складати невеликі за розміром деталі, зображення тощо.
Забезпечуйте всі можливості та умови для повноцінної гри дитини.
Гра - це провідна її діяльність, це її робота. Л.С.Виготський зазначав: «Чим краще дитина грається, тим краще вона підготовлена до навчання в школі».

 

 

Допомагайте дитині осягнути склад числа. Немає необхідності, щоб дитина механічно могла лічити до 100 і більше. Нехай вона рахує до 10-20, але їй вкрай необхідно розуміти і знати, з яких чисел можна скласти 5, a з яких - 7 тощо. Це є основою понятійного розуміння основ арифметики, a не механічного запам'ятовування.
Працюйте з дитиною над розвитком її пам'яті, уваги, мислення. Для цього сьогодні пропонується багато ігор, головоломок, задач малюнках, лабіринтів тощо в різних періодичних та інших виданнях для дітей.

 

 

Запровадьте для дитини вдома єдиний режим і дотримуйтеся його виконання обов'язково (всі члени родини).
Дитина повинна мати вдома певне доручення і відповідати за результат його виконання.
Необхідною умовою емоційно-вольового розвитку дитини є спільність вимог до неї з боку усіх членів родини.
Не завищуйте і не занижуйте самооцінку дитини. Оцінюйте її результати адекватно і доводьте це до її відома.