Наш навчальний заклад
Пріоритетні напрямки роботи

Пріоритетні змістові напрямки освітнього процесу
на 2023 - 2024 навчальний рік

Для підвищення якості дошкільної освіти, формування стійкої мотивації педагогів до самоосвітньої та творчої діяльності в умовах оновленого змісту освітнього процесу і викликів сьогодення, вирішення головної методичної проблеми: «Створення особистісно орієнтованого освітнього середовища, в якому концептуальний розвиток вчителя стане основою педагогіки партнерства на засадах дитиноцентризму з метою формування компетентностей учня 21 століття» та відповідно до Стратегії розвитку КЗ «ДНЗ № 7 ВМР» на 2022 - 2024 р.р., досягнень, виявлених недоліків, запитів батьків та державних вимог, педагогічний колектив визначає такі пріоритетні змістові напрямки освітнього процесу на 2023 - 2024 навчальний рік:
• Продовжувати формувати в дошкільників свідоме ставлення до власної безпеки, навичок безпечної поведінки та збереження життя і здоров'я (фізичного, психологічного, емоційного).
• Формувати соціально - громадянську компетентність дошкільників з метою зміцнення національної ідентичності дітей.
• Розвиток навичок, орієнтованих на сталий розвиток.
• Створити умови для удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти (освітнє середовище якості освіти).
• Психологічний супровід та підтримка учасників освітнього процесу в умовах воєнного та післявоєнного стану.
• Створення оптимальних умов для цілісного становлення та розвитку особистості дошкільника у фізичному, інтелектуальносму, емоційному та духовному плані, здатної до відповідальної поведінки та швидкоїсоціальної адаптації завдяки сформованим лідерським якостям.
• Сприяти розвитку вміння педагога здійснювати самоаналіз як основи для визначення ефективності своєї професійної діяльності та самовдосконалення.