Наш навчальний заклад
Пріоритетні напрямки роботи

Змістові напрямки освітнього процесу
на 2019-2020 навчальний рік
Відповідно до програми розвитку КЗ «ДНЗ №7 ВМР» на 2019-2021 р.р., досягнень, виявлених недоліків, запитів батьків та державних вимог, педагогічний колектив визначає такі пріоритетні змістові напрямки освітнього процесу на 2019-2020 навчальний рік:
 Вдосконалення змісту дошкільної освіти засобами інноваційних технологій, інтегрованого підходу до організації освітнього процесу в ЗДО.
 Розпочати поглиблену роботу по впровадженню сучасної інноваційної LEGO - технології в освітній процес.
 Оптимізація взаємодії педагогів з батьками з метою гармонійного та різнобічного розвитку дошкільників.